A Travellerspoint blog

This blog is published chronologically. Go straight to the most recent post.

The night before...

06.12.2015 ...counting the days, the hours, the minutes ...počítám dny, hodiny, minuty

sunny 11 °C


12347976_1..778295452_n.jpg

Well this photo is actually from the day before the night before... ehmmm
So we had a bit of "Mikuláš" fun on the 5th, went to help decorate the Lego tree, went to see some crazy devils downtown (downtown was packed) and spent today packing and worrying about everything there is to worry about when you're heading to the other side of the world.

This is mainly a test run for the blog, that hopefully I'll be able to use while traveling.

The blog is originally written in English and then casually translated into Czech. The versions may have different interpretations of some parts, so don't look for mistakes of that kind.

Tato fotka není z "noci před", je ve skutečnosti ze dne před nocí před... ehmmm
Takže jsme si užili trochu Mikulášské srandy, pomohli jsme ozdobit Lego strom, šli jsme "čeknout" čerty ve městě (tam bylo narváno) a dnešek jsme trávili balením a starostmi, které provází výpravu na druhý konec světa.

Toto je především test blogu, který bych ráda používala na cestě.

Blog je originálně sepsán v angličtině a pak volně přeložen do češtiny. Verze se mohou místy lišit, tak v překladu prosím nehledejte chyby.

Posted by McCaffreyD 08:16 Archived in Czech Republic Comments (0)

Day 0 - The neverending journey, Flight No. 1, 2 and 3

07.12.2015 - 08.12.2015 Amsterdam, Hong Kong, Melbourne

How do I go about this...
Well, maybe the things that are so special are just so hard to get to. This is one of those cases.

I have done this journey several times, but it did feel pretty long this time and I have never heard such an amount of baby crying/whining on any of the trips.
Other than that, all went well, all went according to plan, the boys did fine and if I wasn't ridiculously clumsy, there would be no story to tell from the journey. The blisters have all burst by now, I'll be in good shape for all the sharks when I hit the sea.
Oh well, to put it in short - On our way from Amsterdam to HK I spilled a cup of soup into my lap, which was not very pleasant to say the least. Had me icing my lap for the rest of the journey. It did get me the attention of the whole cabin crew...not that I was after that at all!

On a positive note, our flight between HK and Melbourne had a 1 hour delay, which meant that we arrived way past the opening hours of our car rental branch. It was a delight to see a light on once we got there.
Car was waiting there for us and we just about managed to squeeze in our massive luggage.

At about 1:00 am we got to our new home in Melbourne where Gary and Beth were waiting for us and so were some cold beers and drinks. We fell asleep like babies.

Jak to jen hezky napsat...
No, možná, že věci, která jsou tak vzácné, jsou také na míle vzdálené a není snadné se k nim dostat. Toto je jeden z těchto případů.

Já jsem tuto cestu absolvovala mockrát, ale tentokrát mi to opravdu připadalo dlouhé a také hlučné. Tolik uřvaných dětí jsem snad nikdy před tím v letadle neslyšela.
Mimo běželo vše jako na drátkách a dle plánu, chlapci byli naprosto v pohodě a kdybych já nebyla nemotorná, tak bych ani neměla v této první kapitole, co vyprávět. Puchýře už popraskaly, takže budu v pohodě. Než skočím prvně do moře, budu pro žraloky stejně lákavá jako ostatní členové výpravy.
Ve zkratce - cestou z Amsterdamu do HK jsem si do klína vylila vařící nudlovou polévku, což nebylo moc příjemné. Po zbytek noci jsem ledovala klín. Nakonec jsem si vysloužila pozornost všech stevardek, které se mě neustále chodili ptát, jak jsem na tom.

Na druhou stranu, náš let měl hodinové zpoždění, takže jsme neměli šanci stíhat otevírací hodiny autopůjčovny. Dost se mi ulevilo, když jsem viděla, že je v autopůjčovně rozsvíceno. Auto na nás čekalo a my jsme do kufru jen tak tak narvali naše šílená zavazadla.

Okolo 1:00 v noci jsme dorazili do našeho Melbournského bytečku, kde na nás čekali Gary i Beth, v lednici také čekaly vychlazená piva a další nápoje. Usnuli jsme jako miminka.

Posted by McCaffreyD 12:54 Archived in Australia Comments (0)

Day 1 - Melbourne

09.12.2015 St.Kilda, City drive, Mont Albert

24 °C
View 2015 Australia Tour - the real thing on McCaffreyD's travel map.

Day 1 went pretty well in terms of jetlag issues.
We all got up some time between 9.00-10.00, had a splendid breakfast thanks to our stocked up fridge and headed off to our first venture.

Vince had arranged to meet his cousin Ide at St. Kilda beach for lunch, so that is where we headed. We walked pretty much most of the beach, walked to the pier, from which is a nice view of the Melbourne skyline.
The highlight for Kev was collecting nature's souvenirs, mainly fallen down branches of palm trees... (not the typical tourist, hey?).
Collected some shells too.

První den jsme zvládli, co se "jetlagu" týče (jetlag - jedno z nepřeložených slov do češtiny, ha, ha) poměrně dobře.
Všichni jsme vstali mezi 9:00-10:00, nasnídali se moc dobrého ovoce, cereálií i toustů z naší narvané ledničky od našich hostitelů. A pak jsme vyrazili za naším prvním dobrodružstvím.

Vince domluvil sraz se svou sestřenicí Ide na St. Kildě (to je Melbournská pláž), tak tam jsme směrovali. Pěkně jsme se prošli po pláži, po mole, ze kterého je výhled na město.
Pro Kevina se stala tato procházka jakousi mysí, začal sbírat suvenýry přírody, především obrovské listy palem.... (netypický turista, co na to říkáte?). A nasbíral také nějaké mušle.

IMG_6479.jpg

The sun was shining, yet it was quite windy. The beach was full of sailing boats, with some sailing event happening and plenty of kitesurfers too.

Sluníčko svítilo, ale bylo trochu větrno. Pláž byla plná plachetnic jelikož se tam konaly nějaké závody. K vidění byla také spousta kitesurfařů.

large_IMG_6470-001.jpgIMG_6472.jpgIMG_6474.jpg

We met Ide and her husband in a nice beach restaurant. In front of the restaurant Kevin spotted two lorikeets in a palm tree and that was the highlight of the walk for Kev. They were very noisy and Kev tried his best to attract them to land on the ground for him. But as he said "they didn't fall for his tricks".
Lunch with Ide was lovely, though it gave us an unpleasant idea of the price of dining out. We won't be having fancy lunches at the beach every day.

S Idou a jejím manželem jsme se potkali v hezké plážové restauraci. Před restaurací zmerčil na palmě Kevin místní papoušky lorikeets. A z toho byl poměrně na větvi (jen obrazně, né na té palmové). Byli dosti hluční a Kevin se je snažil všemožnými silami zlákat k sobě na zem. Ale na nic mu neskočili.
Oběd byl fajn, ale dalo nám to dobrou představu kolik to tu stojí obědvat v restauraci. Asi nás žádné další takové plážové obědy nečekají.

IMG_6489.jpgIMG_6490.jpgIMG_6494.jpg

On our walk back to the car we saw some nice trees in the park, a huge fig (ficus) tree and other. Went to see the local historical Lunapark, as we were parked right beside it. It was closed, so just posed in front of the scary face at the door.

Cestou zpět jsme v parku viděli krásné stromy, obrovské fíkusy a další. Jen zvenčí jsme omrkli místní historický lunapark neb jsme parkovali hned vedle. Bylo to ale zavřený.

large_IMG_6497.jpgIMG_6498.jpg90_IMG_6501.jpg

Sorted our local sim cards in the city, saw a bit of the city center as we drove in and around.

Pak jsme si zařídili místní sim karty, cestou do města jsme shlédli centrum jak jsme se tak snažili najít ten Vodafone.

IMG_6509.jpg

Now off to Gary's for dinner. Dinner was a lovely bbq (lamb and steak) with salads. Kevin was fully entertained by the two pet cats - Opal and Trixy.
We all had a lovely chat.

Na večeři vyrážíme ke Garymu. Večeře byla moc prímová, grilované steaky a jehněčí se saláty. Kevin se zabavil s Periinými kočičkami - Opal a Trixy. Pěkně jsme pokecali.

large_IMG_6511.jpg

Posted by McCaffreyD 12:29 Archived in Australia Comments (0)

Day 2 - Melbourne, Phillip Island

10.12.2015 Drinks, Animal Park at Phillip Island, Nippers, Penguin Parade.

sunny 20 °C
View 2015 Australia Tour - the real thing & 2015 Australia Tour - the plan on McCaffreyD's travel map.

So resting is over, now to start ticking the "must see/must do" list.
Managed to squeeze two meetings in one - met uncle Christie with his lovely wife, met Jakub - an old friend from my first job. (re parked the car at least twice in the process, parking is not easy in Melbourne)

Tak konec odpočinku, teď je na řadě začít odškrtávat ze seznamu věcí, které máme v plánu vidět.
Dnes jsme zvládli vcucnout dva srazy do jednoho - Vince se setkal se svým strýcem Christiem a jeho moc milou ženou, a Jakub (můj kolega z dávné minulosti) si našel čas se za námi stavit na drink. (při té příležitosti jsem asi 3x přeparkovali auto, abychom vyzráli nad místními pravidly parkování, parkování po Melbourne není žádný med).

IMG_6514.jpgIMG_6516.jpg

Headed off to Phillip Island in the afternoon. Stopped to see some pelicans right before the Phillip Island bridge, but no luck. We had some time to spare before the penguin parade, which only takes place at around 9:00 pm, so we headed to an animal park on the way. Got to feed some wallabies and kangaroos, got to speak to some cockatoos ("Hallow cookie" is what they said), saw some other native animals (a wombat, Emus, a dingo, some turtles and a sleepy koala).

Odpoledne jsme vyrazili na Phillip Island. Před přejezdem jsme zastavili doufajíc, že uvidíme nějaké pelikány, ale kde nic tu nic. Měli jsme ještě trochu času, tučňáci nedorazí dřív jak kolem 9:00 večer, tak jsme se na Philip Island stavili v prvním animal parku, který jsme po cestě viděli. Tam jsme si prvně pomuchlovali krásné wallabies a klokany, pokecali jsme s australskými papoušky Cockatoo a omrkli jsme další místní "zvěřinu" (wombata, Emu, želvy a ospalé koaly).

IMG_6560.jpgIMG_6542.jpg
IMG_6545.jpgIMG_6568.jpgIMG_6589.jpgIMG_6595.jpg

Our next stop was at the end of Phillip Island in a spot called Nobbies, where lots and lots of seagulls were nesting, so we saw lots of baby seagulls and had a nice view from the scenic board walk.
On our way we spotted a few wallabies in the wild! One hopped right in front of our car - no, we didn't run him over!

Naše další zastávka je na konci Phillip Islandu na místě zvaném Nobbies. Tam hnízdí mraky racků a zrovna je jejich sezona a tak jsme viděli i spousty mláďátek z naší procházky po pobřeží ostrova.
Cestou nám taky před autem skákali wallabies, jen tak, prostě hupky dupky. Ano, žádného jsme nepřejeli!

IMG_6616.jpgIMG_6619.jpgIMG_6641.jpgIMG_6636.jpg
IMG_6628.jpgIMG_6634.jpg

And then it was time to head to the Little penguins. No photography there, which unlike many other tourists we respected, so all we have is a postcard and a lovely memory of the little guys waddling across the beach and all over the shore, feeding their young ones. They sure are very cute!

Pak už jsme razili na tučňáčky. Zákaz fotografování vysvětluje, proč tu není mraky fotek. A na rozdíl od jiných turistů jsme tento zákaz respektovali. Ze zážitku jsem si proto koupila pohled a vezeme si vzpomínku batolících se tučňáčků po celém pobřeží, na cestě za svými mláďaty. Ty byli tedy roztomilí.

large_penguin7.jpglarge_IMG_0100.jpg20151210_173918.jpg20151210_195417.jpg

Posted by McCaffreyD 05:11 Archived in Australia Comments (0)

Day 3 - Great Ocean Road

11.12.2015 The Big drive, Cockatoos, Green and Red Parrots, Koalas and The Apostles/ Velká cesta, papoušci, Koaly a Apoštolové

all seasons in one day 18 °C
View 2015 Australia Tour - the real thing & 2015 Australia Tour - the plan on McCaffreyD's travel map.

Kevin wakes up with a bleeding nose, so that makes me unsure of the big day ahead of us. Not that it's a good thing that he bled like someone punched him in the face, but it sure got us up early, so we were ready to hit the road. We cross Melbourne the other direction than going to Phillip Island, so we see a big port, lots of the city skyline, heading in the direction of Geelong. We stop by at a tourist info office on our way and a very nice lady gives me a map and some hints where to see wild kangaroos and koalas. We make a stop at the first recommended spot for the kangaroos, but there are none. (What we don't know there and then is that we will have seen hundreds of kangaroos by the time this holiday is over!)
On our way we go past the famous Bells beach where Point Break was filmed.
The coast is lovely, the colors of the ocean are bright blue and the coast is very green and hilly.

Kevin se budí s šíleným krvácením z nosu, což mi tak trochu zpochybňuje můj plán velké oceánské cesty. Ne, že bych byla ráda, že vypadal, jako by mu někdo dal pěstí, ale každopádně nás tento ranní šrumec dostal na nohy poměrně brzo a tím pádem jsme byli schopni vyrazit ještě dřív než jsme původně plánovali. Melbourne přejíždíme druhým směrem než včera na Phillip Island, jedeme oblastí velkých doků a přístavu, vidíme hodně z města - city, míříme směr Geelong. Cestou zastavujeme na kafe a já s Kevinem vtrhneme do turistického informačního centra. Moc hodná paní nám tam dá mapu a fajn tipy co je k vidění na naší cestě - kde uvidíme divoké klokany, kde koaly a tak dále. Zastavujeme na prvním místě, které nám doporučila, ale klokani nikde. (Tou dobou ještě netušíme, že na konci našeho dobrodružství po celé Austrálii uvidíme tolik kolkanů jako se nám nesnilo!)
Cestou míjíme slavnou Bells beach, kde byl natočený film Point Break s Patrickem Swayzem a Keanu Reevesem.
Pobřeží je nádherné, barvy moře jsou jasné, krásně modré a pobřeží je kopcovité a zelené.

IMG_6663.jpgIMG_6667.jpg

Our next stop is at a Café on Kennet River, where indeed we spot two koalas munching on Eucalyptus trees and those are surrounded by loads of parrots of various colors. The kids are in seventh heaven! And to be honest it is quite amazing! There are lots of beautiful trees and also other interesting birds too.

Naše další zastávka je u Café na řece Kennet, kde skutečně spatříme dvě koalky na stromě, pochutnávají si tam na Eukalyptových listech jako by se nechumelilo (samozřejmě, že nechumelí). Koaly jsou v zásadě obklíčené množstvím papoušků všemožných barev. Děti jsou v sedmém nebi! A po pravdě řečeno je to opravdu úžasné! V okolí jsou krásné stromy a další zajímaví ptáci.

IMG_6710.jpgIMG_6673.jpgIMG_6674.jpgIMG_6702.jpgIMG_6680.jpgIMG_6712.jpgIMG_6720.jpgIMG_6722.jpgIMG_6724.jpg

From the car near the road we spot an Echidna. I ask Vince to turn around and stop the car. Me and the boys go looking for the Echidna and we find it. I have never seen one in the wild. Pretty lucky I would say. In the end we hush her away from the road.

Z auta zahlédneme australskou ježuru. Poprosím Vincenta, aby to otočil a zastavil. Já a kluci jdeme hledat ježuru. A světe div se, najdeme jí. Ježuru jsem nikdy ve volné přírodě neviděla. Takže docela štěstí. Nakonec jí trochu postrašíme, aby zmizela od silnice kamsi do buše.

IMG_6737.jpgIMG_6738.jpg

The weather keeps changing but that just adds to the different dramatic views of the coastline.
We make our way all the way to the Apostles, they are called The Twelve Apostles, but our Aussie friends said we'd be lucky to find 7 of them. So I figured it was worth the long drive before they are all gone!
It is quite windy and a bit rainy but by the time we walk to the viewpoint, the sun comes out. After the lovely lookout we make our way to climb the Gibson steps down and Kevin has some fun running along the waves.

Počasí se neustále mění, ale v pohodě, to jen dodává na dramatičnosti různých vyhlídek.
Zvládneme to až k apoštolům, říká se jim 12 Apoštolů, ale naši australští přátelé říkali, že budeme mít kliku, když jich uvidíme tak 7. A tak jsme si pomyslela, že sem prostě musíme jet, než všechny popadají do moře!
Trochu to tu fičí a chvíli to vypadá, že bude pršet, ale než dojdeme na vyhlídku k apoštolům, tak vyleze sluníčko. Po nádherné vyhlídce ještě zaběhneme ke Gibson steps a ty seběhneme dolů a Kevin si užívá dovádění okolo vln.

IMG_6750.jpgIMG_6755.jpgIMG_6767.jpgIMG_6782.jpglarge_IMG_6774.jpglarge_IMG_6757.jpg

Now for the 2,5 hour drive back home. Well done Vince for all the driving, this was a long, but very exciting day!

A teď už jen zvládnout tu 2,5 hodinovou cestu zpět. Šikovnej Vince to všechno v pohodě odřídil, byl to hodně dlouhej, ale moc prima den!

Posted by McCaffreyD 22:42 Archived in Australia Comments (0)

(Entries 1 - 5 of 36) Page [1] 2 3 4 5 6 7 8 »